Yüzme hakkında genel bilgi, tarihçe
Yüzme hakkında genel bilgi, tarihçe - 3.0 out of 5 based on 3 reviews
Kullanıcı Değerlendirmesi: / 3
ZayıfEn iyi 
Yüzme ile ilgili İçerik - Flaş Haber

Ankara Yüzme Kulübü 'nün başarılı yüzme sporcularıYüzme sporu hakkında genel bilgi

ilk çağlardan günümüze doğaya uyum sağlayabilmek için ihtiyaç duyduğu aktivitelere dayalı spor bir dalıdır. Hayvanların hareketlerini izleyip, sonra da suyun içinde kol ve bacaklarını taklitle ve içgüdüsel bir biçimde kımıldatan insanoğlu, yüzmeyi öğrendi. Aktivitenin spor amaçlır yarış biçimi haline gelmesi 19. yüzyıla raslıyor. Bazı tarih kitapları Japonya ’da yüzme yarışlarının çok daha eskilere dayandığını, 1603 ′te Japonların ilk ulusal yarışmayı düzenlediklerinden bahsedilir. Yüzme sporuna Avrupa kıtasında başlatanlar eden İngilizler olmuştur.


 

Yüzmenin Tarihçesi


Yüzme sporunda, Türklerin daha Orta Asya’dan göç etmeden oradaki nehirlerde ve göllerde yüzdükleri, biliniyor. Londra ’daki British Museum’da bulunan bir kabartmada, Uygur Türkleri ’nin bugünkü kulaç atma stilini bildikleri görülmektedir. Asur -  Babiller’in de yüzme sporuyla uğraştıklarına ilişkin belgeler varr. MÖ. VIII. yy. ait olduğu sanılan Asur kabartmasında, düşman oklarından kaçan Asur savaşçısının yüzerek karşı kıyıya çıktığı gözlenmekte.

Hun Türkleri ’nin yüzme ve kürek sporları yaptıkları tarihi belgelerde bulunuyor.

Osmanlı kültüründe özellikle İstanbul ve İzmir olmak üzere bazı büyük şehirlerimizin kıyılarında kurulan ahşap deniz hamamlarının yüzme sporunun sevilip, yerleşmesinde önemli ölçüde rolü vardır . Kıyılarda denizlere çakılan ağaç kazıkların arasına tahta perdeler çakarak yapılan  havuzlarda  aylarında İstanbul ve İzmir halkı yüzme sporu yaparmış.

Yüzme tekniği olarak köpekleme yüzme  Anadolu’da başlamıştır. Kulaç sitiline geçiş “Karadeniz Kulacı” denilen ve kolu dirsekten bükmeden ileri doğru sert hareketle atmaya dayanan uygulamalarla devam etmiş. Bu stilde yüzen bir yüzücünün göğsünün su hizasına kadar çıktığı görülür. Karadeniz’in dalgalı ve çırpıntılı deniziyle mücadelede etkili olan bu stil  “Karadeniz Kulacı” adıyla anılır.

Yine buna benzeyen ancak daha sert ve çabuk kulaç şekli kullanılan yüzme tekniğine de ” Devr-i Mahmudiye Kulacı” deniliyordu. Bu kulaç şeklinin, Sultan Mahmud zamanında donanmanın yeniden ıslahı yapılırken denizcileri özel bir eğitime tabi tutulmaları sırasında ortaya çıkarıldığı ve donanmada öğretildiği biliniyor.

İlk Türk tahta havuzlarına ” Deniz Hamamı” adı verilir. İstanbul’un en gözde deniz hamamları : Kadıköy, Moda ve Boğaziçi kıyılarındaydı. Ayrıca Boğazdaki yalıların bazılarında özel deniz hamamları varmış. İlk Türk yüzücülerinin bu deniz hamamlarında biliniyor. İstanbul’da olduğu gibi İzmir’deki deniz hamamları da İzmir ’de yüzme sporunun doğup gelişmesinde önemli rol oynamış. Karşıyaka, Güzelyalı ve Alsancak kordonlarındaki  İzmir deniz hamamları da bilinir.

Türkiye’de modern anlamda yüzme sporuna ilk adımın 1973 yılında Galatasaray Sultaniyesi ’nde atılmıştır. Okulun Fransa’dan gelen Beden Eğitimi Öğretmeni M. Moiroux , aynı zamanda iyi bir yüzücü olduğundan Galatasaray Sultaniyesi öğrencilerine beden eğitimi deslerinde yüzmeyi de öğretmiştir. Ayrıca Heybeliada’daki Mekteb-i Fünun-ı Bahriye’nin ( Deniz Harp Okulu ) iç yönetmeliğinin 19. Maddesinde, okulun her öğrencisinin denize girmek ve yüzme öğrenmek zorunda olduğu belirtilmekteydi.

Evliya Çelebi ’nin Seyahatnamesi’nden Kağıthane şenliklerinde yüzme yarışlarının yapıldığı anlaşılmaktadır. Ayrıca Osmanlı Donanmasındaki leventlerinde çok iyi yüzme bildikleri bilinir.

1900′ lü yılların başında İstanbul’da bulunan yabancı uyruklular, kendi aralarında yüzme yarışları düzenlemeye başladılar.  Yarışlara zaman zaman Türk gençleri de katılıyorlardı. Yüzme sporuna ilk yer veren kulüp Fenerbahçe'dir, onu Galatasaray izlemiştir. 1922′de Moda-Kınalıada, Fenerbahçe-Kınalıada, Büyükada-Fenerbahçe arasında uzun mesafe yarışları düzenlenmiştir.

Türkiye’ de ilk düzenli yarış, 15 Eylül 1923′ te Büyükada’da yapılmıştır.  Türkiye İdman Cemiyetleri İttifakı, yüzmenin daha disiplinli olarak yapılmasını sağlamıştır. 1931′de Ekrem Rüştü Akömer’in çabaları ile Türkiye’de ilk yüzme havuzu , 25×50 m boyutlarındaki İstanbul Büyükdere Yüzme Havuzu açılmıştır. Aynı dönemde, İzmir Karşıyaka spor kulübü de yüzme şubesi açmıştır. Büyükdere Havuzu’nda Galatasaray ile başlayan yüzme çalışmaları Fenerbahçe, Ortaköy, Vefa, Beykoz kulüplerinin de eklenmesiyle yaygınlaşmıştır.

Amatör Yüzme Federasyonu FINA ( Federation İnternationale de Natation Amateur ) kurulmasından önce olimpiyatlarda yer alan yüzme yarışları sportif olmaktan  uzaktı. 200 m engelli yüzme yarışları, bir direğe tırmanmayı ve bir dizi kayığın üstünden geçtikten sonra, bu kayıkların altlarından yüzerek geçmeyi içeriyordu. Diğer yarışlar ise, su altında en uzun mesafe yüzme, 4000 m yüzme gibi yarışlardı. FINA’ nın kurulmasıyla birlikte, bu türden yarışlar kaldırıldır, yarışlarda FINA kuralları esas alındı.

Bu yönetmelikte yarış mesafelerinin metre cinsinden ölçülmesine karar verilerek yarışma stilleri de serbest, sırtüstü, kurbağalama ve kelebek olarak biçimlendi. Türkiye kulüpleri de buna uygun eğitim ve yarışlar düzenlemeye başladılar. Yüzücülerimiz, ilk uluslar arası karşılaşmaya 1934′te  Sovyetler Birliğinde katıldı. Türkiye’de ilk yarış ise 1937′de Moda’da yapıldı. Aynı yıl yüzme yarışları Denizcilik Federasyonu’na bağlandı. 1942 yılında Ortaköy’de ilk modern yüzme havuzu açıldı.” Lido” ismiyle açılan bu havuzun ölçüleri 33×15 m olup havuzun bir tarafı daha sığdı. Türk yüzme sporunda başlayan yeni dönem, 1943 yılında İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü’nün kurulmasıyla sürdü. İYİK çalışmalarına 1943′ten 1961′e dek Ortaköy’deki Lido Havuzu’nda devam ettirdikten sonra, kendi tesislerine taşındı. 10 Ağustos 1954 ′te, 16 saat 50 dakika süren zorlu bir mücadeleyi tamamlayan Murat Güler, Manş Denizi ’ni geçen ilk Türk yüzücü olma gururunu yaşadı.

1931-1932 yıllarında bayanlar arası yüzme yarışları başladır. Avrupa’da doğup büyüyen Leyla Asım Turgut hanım anavatana döndükten sonra bu sporu sürdürmek istemiş ve Fenerbahçe kulübüne girmişti. Onun tek başına başlattığı bayanlar yüzme spor çalışmaları  bayan yüzücülerin katılımıyla genişlemiştir. Bunda Mustafa Kemal Atatürk ’ün o yıllarda Türk kadınlarına tanıdığı büyük hakların da önemli etkisi vardr.

 

Kütüphane - Yüzme ile ilgili içerik 

Sporcu bilgileri, beslenme, antrenman bilgileri

AYK Ankara Yüzme Kulübü - Yüzme Kursları

Ankara Yüzme Kulübü 1996 Yılından günümüze Milli Takım sporcuları yetiştirir. Ankarada yüzme kursları düzenler. Anıttepe ve Ankara Üniversitesi Olimpik yüzme havuzunda faaliyet gösterir.

Mili Takım Antrenörü Süha BAŞER : 0535 712 2039